Personuppgiftspolicy

Här nedan hittar du Moments personuppgiftspolicy.


Personuppgiftspolicy

Dina personuppgifter
Moments AB (”Moments”, “vi”, “oss”) vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder och webbplatsbesökare, och vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar.

Personuppgiftsansvar
Moments är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna websajt. I vanligt förekommande fall överför vi personuppgifter till tredje part såsom flygbolag, hotell, båtoperatör eller hyrbilsföretag med flera. Moments samarbetspartners är ofta att betrakta som ‘data controllers’ vilket betyder att de, tillsammans med oss, har ansvar för att skydda dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss på info@moments.se eller via telefon, 020-820820.

Insamling av personuppgifter
Definition av personuppgift: Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel bokningsnummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om dessa kan kopplas till fysiska personer.

Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in
Moments samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig.

Uppgifter som samlas in i samband med bokning och resa
När du bokar en resa på www.moments.se/segling eller via förfrågan på moments.se/resa eller via telefon, 020-820820 samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din beställning. Det är uppgifter om namn, födelsedatum, ålder och kön för alla resenärer på bokningen, och adress och kontaktuppgifter för huvudresenären. I samband med bokning samlar vi också in betalningsuppgifter för huvudresenären. Om bokningen omfattar barn samlar vi in samma uppgifter som ovan rörande barnet. När du genomför en resa med oss samlar vi också in uppgifter om din resa. Det är förutom ovan angivna uppgifter t.ex. bokningsnummer, resmål, reslängd och vilka övriga tjänster du köpt till innan eller under resan.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt
Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via kundtjänst, på e-post, telefon eller på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är uppgifter om namn och bokningsnummer. Beroende på hur du väljer att kontakta oss kan vi också samla in kontaktuppgifter som t.ex. e-postadress eller telefonnummer. Vi samlar också in de övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss. Det kan t.ex. vara uppgifter om allergier, hälsotillstånd
eller andra uppgifter om dig eller andra personer på din resa eller bokning.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev
Om du väljer att prenumerera på Moments nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet.

Uppgifter som samlas in vid användning av våra digitala tjänster
När du använder vår webbplats, samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka reseprodukter du är intresserad av. Om du är väljer att delta i vår reseuppföljning som skickas ut till våra resenärer cirka 14 dagar efter avslutad resa lagras dina svar och uppgifter om namn och epost i ett Google Drive-dokument. Uppgifterna använder vi för att förbättra vår service och våra produkter.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig
Vid bokning och vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer i ett resesällskap. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga resenärers samtycke till att lämna dessa personuppgifter. Om du inte själv har genomfört en bokning utan någon annan har gjort en bokning där du ingår samlar vi in personuppgifter om dig från den personen. Det samma gäller om någon annan har varit i kontakt med oss för din räkning.

Hantering och lagring av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av reseavtalet, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, exempelvis resevillkoren.

Administration av din resa
För att kunna leverera de resetjänster du har beställt av oss använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används för att ställa ut biljetter och resedokument, för att göra hotellbokningar och genomföra betalningen av de tjänster du har beställt. Om du har beställt tilläggstjänster, som t.ex. hyrbil, hotell utflykter, upplevelser eller liknande används uppgifterna på motsvarande sätt för att leverera dessa tjänster. Administration av din resa inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring eller andra verifieringar av betalkort, immigration och tullkontroll.

Kundvård
Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och bokningsnummer för att identifiera dig och din resa. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

Utskick av information
När du har bokat en resa med oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bekräftelsefaktura och nödvändiga resehandlingar såsom hotellvouchers, hyrbilsvouchers etc. Sådana utskick sker till den e-postadress som har lämnats i samband med bokning. När du har kommit hem från din resa skickar vi vårt ‘Välkommen Hem’ där vi ber dig svara på frågor om din resa för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.

Vi skickar i möjligaste mån information om avvikelser, som t.ex. tidtabelländringar och ombokningar. Sådan information kan skickas via e-post, brev, SMS eller lämnas via telefonsamtal beroende på avvikelsens art och vilka kontaktuppgifter vi har till dig. Vi skickar betalningspåminnelser via e-post och SMS.

Marknadsföring
Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrevet till dig. Detta går ut cirka 1-2 gånger per månad. På våra webbplatser använder vi information om våra användare för s.k. personifiering. Det innebär att vi använder de uppgifter vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när just du besöker oss. Anpassningen kan t.ex. vara att vi sparar och visar uppgifter om resmål du sökt på vid tidigare besök på vår webb, språkpreferenser, och att vi visar annonser och erbjudanden som vi tror passar just dig och dina reseönskemål. Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier. I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för att de ska hjälpa oss att anpassa våra erbjudanden och marknadsföring efter dig. Vi ingår avtal för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar uppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies.

Utveckling av tjänster och service
Vi använder de uppgifter vi samlar in om våra kunder för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Det gäller dels våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att utveckla hur vi presenterar information, erbjudanden och utformar funktioner. Det gäller också utveckling av våra produkter efter kunders önskemål och beteende och för att t.ex. åtgärda brister eller öka säkerheten.

Lagkrav
Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Lagringstider
Vi följer god sed i resebranschen. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas. I kunddatabasen sparas personuppgifter och resehistorik i tio (10) år om du inte har samtyckt till att vi kan spara dina uppgifter längre. Om du reklamerar inom två år från din senaste resa sparar vi samtliga dina uppgifter i tio år.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en personuppgift som plockats bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Har ni direkta frågor om hur vi arbetar med GDPR – kontakta gärna gdpr@moments.se.

Utlämning av personuppgifter
Microsoft & Google: Vi använder oss av Microsofts & Googles officeprodukter och systemtjänster för vårt interna arbete. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av
Microsoft & Google som har anlitats av oss som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna lagras av Google i en molntjänst inom EU. Personuppgifterna kan av Google vid en omfattande IT-incident överföras till tredjeland (det vill säga ett land utanför EU/ESS). Denna överföring sker bara i syfte att skydda uppgifterna.

Avtalspartners och IT-leverantörer
Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Interna IT-system
Internt hanterar vi personuppgifter i vår kunddatabas, i våra boknings- och säljstödssystem, i vårt kundtjänstsystem och i ett system för datahantering och dataförbättring. Dessa system är till för att kunna leverera de tjänster du har beställt från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster. I dessa system kan samtliga de personuppgifter vi samlar in komma att hanteras.

Webbanalysföretag
Vi använder oss av externa leverantörer för personifiering och analys av användarbeteenden på våra webbplatser och för användarfeedback. Dessa företag hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträde för vår räkning. De uppgifter det rör sig om är framför allt uppgifter som hämtas in genom cookies och hanteras på anonym och aggregerad nivå.

Betallösningar och presentkort
Vi använder oss av externa leverantörer för att hantera betalningar. Dessa leverantörer får tillgång till betalningsinformation. Denna hantering är nödvändig för att vi ska kunna leverera de tjänster du har beställt från oss. Information som innefattar kreditkortsnummer (exempelvis fullmaktsbetalning) sparas under en period om två år.

Leverantörer av reserelaterade tjänster
För att tillhandahålla en del av de tjänster du har beställt från oss använder vi oss av underleverantörer och avtalspartners. Ofta är det nödvändigt att vi lämnar personuppgifter till dessa för att tjänsten ska kunna utföras.

Hotell
Vi anlitar hotell på våra resmål på kunders förfrågan. Hotellen får tillgång till de personuppgifter som behövs för att en bokning ska kunna göras. Det är i förekommande fall uppgifter om namn, födelsedatum, ålder och kön för alla resenärer på bokningen, och ibland adress och kontaktuppgifter för huvudresenären.

Flygbolag
Vi genomför flygresor med ett stort antal kontrakterade flygbolag. Flygbolagen får tillgång till personuppgifter om de resenärer som ska resa med respektive flygbolag. Det är uppgifter om namn, födelsedatum, ålder och kön för alla resenärer på bokningen. Överföringen av resenärsuppgifter sker huvudsakligen via reservationssystemet SABRE. I förekommande fall, främst vid gruppbokningar eller så kallade allotments överför vi uppgifter om förnamn och efternamn till Uvet Nordic som i sin tur skapar en passargerarlista och skickar till flygbolaget.

Handlingagenter
Beroende på vilket flygbolag som används för resan och vilken flygplats resan avgår ifrån anlitas olika handlingagenter för att utföra tjänster kopplade till resan på flygplatsen. Det kan t.ex. handla om incheckning och bagagehantering. I samband med utförande av dessa tjänster kan handlingagenten få tillgång till vissa personuppgifter som är nödvändiga för att kunna utföra tjänsten.

Övriga
Om du bokar andra reserelaterade tjänster via oss, t.ex. utflykter eller aktiviteter, kan i förekommande fall de personuppgifter som behövs för att leverera den beställda tjänsten lämnas över till den som ska utföra tjänsten. Det rör sig oftast om uppgifter om namn, födelsedatum, ålder och kön för alla resenärer på bokningen.

Utlämning till länder utanför EU
Eftersom vi arrangerar resor till hela världen finns en del av våra samarbetspartners (t.ex. hotell och flygbolag) utanför EU/EES-området. Det betyder att personuppgifter kan komma att överföras till samarbets¬partners i dessa länder för samma ändamål som beskrivs ovan. Oavsett vilket land Moments överför dina personuppgifter har vi en skyldighet att tillse att en god skyddsnivå föreligger för dina personuppgifter, något vi kontinuerligt jobbar med.

Dina rättigheter
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på moments.se

Återkallelse av samtycke
Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig
Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år.

Så här gör du för att få ett registerutdrag
Du skriver och begär ett registerutdrag från Moments. OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka ett e-post. Märk brevet ”Utdrag Personuppgift- till Moments Personuppgiftsombud”. Lagstödet för denna rättighet med registerutdrag finner du i 26 § personuppgiftslagen

Så här kan du skriva
Utdrag Personuppgift- till Moments Personuppgiftsombud.
Härmed ansöker jag om information enligt 26 § personuppgiftslagen.

…………………………………………………………………
(Ort och datum)
………………………………………………………………..
(Namnteckning)
……………………………………………………………….
(Namnförtydligande, personnummer och adress.)

(e-mail/telefonnummer)
…………………………………………………………………….

Rätt till kontroll över dina personuppgifter
Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller s.k. profilering.

Cookies
På www.moments.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatserna.
Informationen lagras anonymt. Det kan förekomma att vissa personuppgifter hanteras av cookies på www.moments.se. För denna hantering gäller förutom vår personuppgiftspolicy också vår cookiepolicy.

Om du vill klaga
Den som anser att ett företag bryter mot PUL eller annan integritetslagstiftning kan vända sig till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats